آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …مبلمان اداریفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …نیروی خدماتی و کمک انباردار

حقوق کارمندان ایرانی چند درصد افزایش می‌یابد؟