امیرعبداللهیان از آمادگی ایران برای صادرات واکسن‌های تولید داخل به ویتنام خبر داد