موسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطیتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …مشاوره تحصیلی و آموزش کنکور ترکیه …

ایالات متحده جایگاه رهبری جهانی را از دست داده است