برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200نوسازی و بازسازیدستگاه بسته بندی

ابراز نگرانی روسیه از توافق غیرقانونی آمریکا و کردهای سوریه