دستگاه تشخیص رنگ EC770قوطی سازیکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …هلدینگ تجارت بین الملل بهمرد

فوت ۱۰۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در ایران