تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …ماساژ گان سایکل تیری مدل MG 06سیم بکسل و اتصالات استیلپوشال کولر توچال

وزیر دفاع بایدن هم از خطر فزاینده ناشی از روسیه و چین در فضا سخن گفت