استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقاهواکش سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …

آمریکا به دنبال متقاعد کردن حوثی ها برای قطع ارتباط با ایران