وهاب‌زاده: به دلیل تحریم‌ها خرید واکسن در زمان مقرر محقق نشد