رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 با …کلاس فشرده آیلتس و تافلباربری اتوبار تهران ، نوبهار / …دستگاه سلفون کش

شورای عالی دفاع لبنان وضعیت بیروت را منطقه فاجعه بار اعلام کرد