زالی: شرایط کرونایی تهران می‌تواند به سرعت تغییر کند