عمده ادویه جاتدرگیری جدی مشکلات تنفسی درمرغداری …دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهمیز کار تمام استیل

مرگ بیماران  کرونایی در هند به دلیل نقص فنی  در دستگاه تنفس مصنوعی + ویدئو