ایران خواستار تسهیل تردد کامیون‌های خود در مناطق مرزی با آذربایجان شد