ستاره هالیوود با شلیک اشتباهی فیلمبردار فیلمش را کشت