از بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …دکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …دستگاه جت پرینترنوسازی و بازسازی

تلفات زیاد باران های سیل آسا در ژاپن + ویدئو