گروه ساختمانی آروین سازهسیم بکسلمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTآموزش زبان آلمانی شرق تهران

ساخت مدل جدید کامپیوتر برای نیروی هوا- فضای روسیه