بازرگانی مهسامکلید مینیاتوری زریرتعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هارددستگاه ارت الکترونیکی

ظریف پیشنهاد ایجاد کارزاری برای ثبت جنایات اسرائیل داد