تعمیر اینورتر و درایو صنعتیتولید صندلی سینمایی ،صندلی همایش …دستگاه دوخت دستیتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)

مهدی زاده: بگذارید مردم نفس بکشند