گوگل پشتیبانی از میلیون‌ها تلفن هوشمند اندرویدی را متوقف کرد