فرچه غلطکیتعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور …عایق الاستومریاز اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …

آیا آمریکا با ایران گفتگوی مستقیم خواهد داشت؟