جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …امگا باتری، خرید باتری و شارژر …"مؤسسه حقوقی پیشگامان عدالت ماندگار"

آمریکا: واشنگتن بدنبال راهی برای تبدیل روسیه به یک شریک دوستانه است