نصب آنتن مرکزی و معمولی و گردونتعمیر تلویزیون ال جیدستگاه تولید فیلتر هوافروش پلی آمید

آمادگی رئیس جمهور صربستان برای تزریق واکسن روسی ضد کرونا