معاون وزیر بهداشت: شرایط سختی در همه‌گیری ویروس دلتا داریم