سفیر آمریکا در عراق: واشنگتن تمایلی به تنش با ایران ندارد