آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …میکسرمستغرق واجیتاتورکلید مینیاتوری زریرآموزشگاه زبان آلمانی شرق تهران

اتحادیه اروپا در نشستی فوق العاده خواستار آتش بس در نوار غزه شد