فروش کارتن پستیسیم بکسلتامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …زمین شهرکی

پاسخ وزیر بهداشت به ادعای احمدی نژاد