دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دستتعمیر تلویزیون ال جی نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …فرفورژه

۷۵سالگی سازمان ملل متحد