طراحی و ساخت تخصصی انواع قالب بادی …تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …برس سیمیدستگاه قلاویززنی

کارشناس ضد تروریسم در بغداد کشته شد