هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسانجام خدمات طراحی انواع پروژه های …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو

پمپئو از فلزاتی سخن گفت که انتقال آنها به ایران  تحریم می شود