تعمیر پرینتر در محلتعمیرات لمینت و شوینده و پولیش …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتهلدینگ تجارت بین الملل بهمرد

ظریف: برجام قابل مذاکره مجدد نیست