اولین گشت زنی مشترک کشتی های جنگی روسیه و چین در اقیانوس آرام + ویدئو