تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومپرستاری سالمندفروش انواع پی ال سی(PLC) زیمنس

چرا همه سهمیه به برندهای خارجی اختصاص پیدا کرد؟