اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وحیدی: در صورت شدت اُمیکرون محدودیت ها بازمی گردند