دختر هندی با دو بینی به عنوان خدا مورد احترام قرار گرفت+عکس