شرکت سرورنگآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …تعمیرات لوازم خانگیباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …

سی ان ان: پنتاگون کارگروهی برای مطالعه بشقاب پرنده ها تشکیل می دهد