خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابنمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …فروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …

کی یف پرونده هواپیمای سقوط کرده در تهران را به سازمان ملل می برد