مسی به فکر خرید یک کاخ مجلل در نزدیکی پاریس است + عکس