تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …هلدینگ بازرگانواردات و پخش شمع های اینترنشنال …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار اعمال تحریم بر بن سلمان شد