بیانیه نشست مسکو: ارائه کمک فوری بشردوستانه برای افغانستان ضروری است