مهارت جهان تکین تولید انواع دستگاههای …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …نگهداری سالمندباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …

تا ماه آینده بندر راهبردی چابهار توسط هند به بهره برداری می رسد