اولیانوف: مذاکرات وین باید ادامه مذاکرات ماه ژوئن باشد