پانسیون و مرکز نگهداری حیوانات …ارائه کلیه خدمات حسابداری مالی …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …

تولید و توزیع ماسک در دستور کار سپاه ایران