کالیبراسیون و تعمیرات و فروش تجهیزات …موسسه زبان نگارکسب درامدباگوشیفروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …

ترکیه شرایط و آنچه را که برای صلح در قره باغ ضروری است، توضیح داد