پلاک و لیبل تابلو برق ارسال رایگان …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

بایدن دستور ترامپ در خصوص محدود کردن ورود خارجی ها به آمریکا را لغو کرد