مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …دستگاه سلفون کشطراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …

بیش از ۱۰۰ دلفین در سواحل نیوزیلند جان باختند