جابجایی درخت با جدیدترین تجهیزاتامگا باتری، خرید باتری و شارژر …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …

جریمه 85 میلیون دلاری «زوم»