نگهداری سالمنددستگاه تسمه کشدستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهتعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …

وزنه بردار ایرانی در المپیک توکیو اوت شد