موسسه زبان نگارانواع دستگاه های ساشه زن پودری، …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …

اعتراف سی.ان.ان: در زمان انتخابات آگاهانه به سود بایدن و به ضرر ترامپ عمل کردیم