تفریح جالب آنگلا مرکل در روزهای آخر صدراعظمی اش + عکس