۷ عضو پ.ک.ک در درگیری با ارتش ترکیه در شمال عراق کشته شدند