آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارسنیروی خدماتی و کمک انباردارتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تولید لباس عمده زنانه

ژاپن آب های آلوده فوکوشیما را به اقیانوس می‌ریزد